PER VEURE LA TEORIA SOBRE ELS PLÀSTICS CLICKA AQUÍ:

libros_animados

TREBALL INDIVIDUAL:

CREACIÓ D’UN MAPA CONCEPTUAL DELS PLÀSTICS.

REALITZACIÓ DE TESTS D’AUTOAVALUACIÓ.

Anuncios