Criteris de divisibilitat–> http://www.amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/03/06.htm

Mínim Comú múltiple (mcm) i Màxim Comú divisor Mcd

 

 

 

 

MCD –>http://www.amolasmates.es/tanque/mcd_p.html

mcm–>http://www.amolasmates.es/tanque/mcm_p.html

 

PROBLEMES AMB mcm i Mcd http://www.amolasmates.es/EDUCAREX/PRIMERO/divisibilidad/index.html

 

JOCS DE CONTINGUTS GENERALS:Resultado de imagen de fracciones comic  

  1. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/fracciones/menu.html

2. web matemàtico.es –> http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/3-eso-capitulo-1.html

 

AUTOEVALUACIÓ FRACCIONS:

http://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-1-T08-Autoev-operac-con-fracc.pdf

Anuncios