Per què es diu que una imatge val més que mil paraules?

             

  1. Expressar i comunicar idees a través del dibuix, com a una manera de comunicar-se.
  2. Diferència entre croquis i esbós
  3. COMENÇA A DIBUIXAR FORA POR I FORA LÍMITS!!! RECOMENACIONS
  4. Usar correctament els principals instruments de mesura lineals i angulars.

  paral·leles i perpendiculars

4. Representa objectes senzills en el sistema dièdric VISTES: Alçat, perfil i planta

Exercici 1 online VISTES

Exercici 2 online VISTES

Exercici 3 online VISTES

Exercicis en PDF

5.Comprendre la importància de la

perspectiva, i utilitzar la isomètrica

GUIA D’AJUDA

vídeo explicatiu1                              vídeo explicatiu2

plantilla                                      ex online

6. Aplicar escales de reducció i d’ampliació en el dibuix tècnic. (CL, MF, CM)

7.Conèixer les normes d’acotació i els diversos tipus de línies.

vídeos sobre acotació 

 

 

 

 

Anuncios