La prova tipus test conté els continguts dels temes 1. Està compost per 23 preguntes amb tres possibles respostes. Cada pregunta correcta suma 0.43 punts i cada 2 preguntes incorrectes resten 0.43 punts (-0.125 per cada pregunta incorrecta).

Clicka aquí per iniciar la prova. RECORDA A INTRODUIR EL TEU NOM, ÉS OBLIGATORI.

https://docs.google.com/forms/d/13NzuL10AXZMcjIbErzpSgkBrpXt6PXIW0w1N5diT_7E/viewform?usp=send_form

Anuncios