AUTOAVALUACIÓ AMB SOLUCIONARI:

https://app.box.com/shared/tfp7gxm9sc (EX 8 NO EL FACEU!!!!!)

solucionari: https://app.box.com/shared/dkogrzs47c

JOCS PER PRACTICAR LES FRACCIONS:

http://roble.pntic.mec.es/ebep0009/MATE12/04%20FRACCIONES.html

Anuncios