EQUACIONS 2n GRAU INCOMPLETES

Explicació escrita quant falta “b”

Explicació escrita quant falta “c”

JOCS ONLINE:

falta “b”:  1   2

falta “c”: 1

Mes ex online

 

VÍDEO EXPLICATIU EUQCIONS COMPLETES I INCOMPLETES

EXPLICACIÓ ANIMADA 1

LLIBRE DIGITAL

EXPLICACIÓ ESCRITA

_____________________________________________________________________________________________

EX ONLINE:

NIVELL PRINCIPIANT

NIVELL INTERMEDI

EXERCICIS CURT

 

AUTOAVALUACIÓ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

REPÀS PROBLEMES EQUACIONS 1r GRAU

PROBLEMES AMB SOLUCIONS PER PRACTICAR

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPÀS EQUACIONS EN GENERAL (MOLTS RECUROSOS ONLINE)

Anuncios