1. Torre-EiffelReconèixer els deferents tipus d’ estructures.
  2. Identificar els esforços que han de suportar els elements d’una estructura.
  3. Reconèixer els diversos tipus d’estructures de l’entorn pròxim.
  4. Comprendre la utilitat de la triangulació.
  5. Analitzar les condicions d’estabilitat i reforç.
  6. Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic i utilitzar-lo d’una manera habitual.
  7. Aplicar tot el que s’ha estudiat a estructures reals simples.
  8. Comprendre la influència de l’evolució en el disseny i la construcció d’estructures en la nostra forma de vida.
 TEORIA / ACTIVITATS                                          LLIBRE DIGITAL

____________________________________________________________________________________________

JOCS QUÈ T’AJUDARAN A ENTENDRE EL FUNCIONAMENT DE LES ESTRUCTUImagen-animada-Juego-de-la-soga-03RES

JOCS D’ASSOCIACIÓ

PASSATEMPS

REPÀS GENERAL

_____________________________________________________________________________________________

AUTOAVALUACIÓ   

____________________________________________________________________________________________

RACÓ DE CURIOSITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATS !!!!!!

Tipus d’arcs

Edificis més alts del món

 

 

 

 

 

ALTRES RECURSOS

Anuncios