VÍDEOS D’EXEMPLIFICACIÓ:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Jptn_Ib1048
  2. https://www.youtube.com/watch?v=jBYSRncfOss
  3. https://www.youtube.com/watch?v=qtPbU35CgE4

LLIBRE DIGITAL:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1166

EXERCICIS I AUTOAVALUACIÓ:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena9/index_4quincena9.htm

ANIMACIONS I SIMULADORS:

  1. http://www.angelfire.com/ia3/jrtdogbone/pneumatic.htm
  2. http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/neuma.ehidra/simulador/simulador.html

RECURSOS VARIS:

http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?option=com_content&view=section&id=12&layout=blog&Itemid=72

 

Anuncios