Buscar

instecnogadget

Categoría

ILOVEMATES 3

SISTEMES ECUACIONS

GUANYADORS DE LES NORMES DEL MÈTODE DE REDUCCIÓ:

20160216_091444                   20160216_094955

VIDEOTUTORIAL MÈTODE SUSTITUCIÓ

REPRESENTACIÓ DE LA SOLUCIÓ EN EIX DE COORDENADES:

JOCS RÀPIDS:

 1. Elegeix la sol. correcta
 2. Resolució de sistemes
 3. Completa mètode sustitució
 4. Completa mètode igualació
 5. Completa mètode de reducció

CALCULADORA PER COMPROVAR ELS RESULTATS: 

RECURSOS ONLINE DIFERENTS MÈTODES:

1)http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1069

2) http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena4/index3_4.htm

 

PLANTEJAMENT DE PROBLEMES 

 

AUTOEVALUACIÓ    

 

Anuncios

EQUACIONS 2on GRAU

EQUACIONS 2n GRAU INCOMPLETES

Explicació escrita quant falta “b”

Explicació escrita quant falta “c”

JOCS ONLINE:

falta “b”:  1   2

falta “c”: 1

Mes ex online

 

VÍDEO EXPLICATIU EUQCIONS COMPLETES I INCOMPLETES

EXPLICACIÓ ANIMADA 1

LLIBRE DIGITAL

EXPLICACIÓ ESCRITA

_____________________________________________________________________________________________

EX ONLINE:

NIVELL PRINCIPIANT

NIVELL INTERMEDI

EXERCICIS CURT

 

AUTOAVALUACIÓ

________________________________________________________________

________________________________________________________________

REPÀS PROBLEMES EQUACIONS 1r GRAU

PROBLEMES AMB SOLUCIONS PER PRACTICAR

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

REPÀS EQUACIONS EN GENERAL (MOLTS RECUROSOS ONLINE)

EQUACIONS 1r GRAU

UPS! TENIM UN PROBLEMAAAAAAAA!

AUTOAVALUACIÓ DE PROBLEMES AMB LA RESOLUCIÓ PER PRACTICAR

EX ONLINE EQUACIONS DE 1r GRAU

http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/2-eso-capitulo-7.html

http://odas.educarchile.cl/interactivos/odas_imactiva_2013/oda17.swf

http://www.amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/10/unidad_10.htm

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/01/Ecuacion_3M.swf

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/algebra/index.htm

http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/3-eso-capitulo-6.html

15 JOCS- http://www.aulaplaneta.com/2015/07/22/en-familia/quince-recursos-tic-para-practicar-con-ecuaciones/

PROBLEMES AMB EQUACIONS 1r GRAU

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/AulaTIC_Activ/ecuaciones/Ejercicio10ProblemasEcuaciones.htm

http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/ecua30_Contenidos_e.html

http://www.ematematicas.net/problemaecuacion.php?a=1

http://www.amolasmates.es/algebraconpapas/recurso/tests/lenguajealgebraico/lengalgebraico01.htm

FFLIPPED CLASROOM

VIDEO VIST AVUI: “explicació de llenguatge algebraic by Troncho y Poncho”:  https://www.youtube.com/watch?v=7Yc0bcbyieM

AQUÍ VOS DEIX L’ENLLAÇ DE LA PLATAFORMA EDPUZZLE QUE USAREM:

https://edpuzzle.com/

EL CODI DELS TUTORIALS:  azJ72a

TUTORIAL 2 (DIA 16/11/15): OPERACIONS AMB POLINOMIS

https://edpuzzle.com/assignments/5649f88c529875e96b87afc8/watch

CLICKA SOBRE EL SEGÜENT ENLLAÇ I ES DESCARREGARÀ EL SOLUCIONARI DEL TEMA EN FORMAT PDF: Solucionari Matem 3 ESO Aplicadas_ TEMA3

 

TEMA 3: POLINOMIS

AUTOAVALUACIÓ

AQUÍ TENIU LA PROVA D’EVALUACIÓ QUE VÀREM FE AMB EL SOLUCIONARI I UNA PROVA EXTRA. ÀNIIIIIIIIMS!!!!

AUTOEVALUACIONS I SOLUCIONARI-3R TEMA 3 POLINOMIS

_____________________________________________________________________________________________

 1. LLENGUATGE ALGEBRAIC  (vídeo explicatiu)            ex online1      ex online2      ex online3
 2. OPERACIONS AMB MONOMIS:   vídeo explicatiu         ex què és un monomi?     ex 1     ex 2 Resultado de imagen de chiste polinomios
 3. OPERACIONS AMB POLINOMIS:  libro digital
 4. IDENTITATS NOTABLES: test 1

REPÀS GENERAL (EX RÀPIDS)

REPÀS GENERAL (NIVELL BÀSIC)

TEMA 2: NOMBRES DECIMALS

 1. PASSAR DE DECIMAL A FRACCIÓ I VICEVERSA  

http://nosolomates.es/ayuda/ayuda/generatriz.htm

http://www.vitutor.com/di/r/a_9e.html

 

2. ERROR RELATIU I ABSOLUT                             

https://www.youtube.com/watch?v=5cmpf8FNX2c

3. POTÈNCIES

http://www.aplicaciones.info/decimales/poten01.htm

http://matematico.es/ejercicios/1699-Potencias-de-exponente-entero-Calculo/Potencias-de-exponente-entero-Calculo-(19).html

http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/unidades/3_eso/Potencias/PotNeg.htm (l’heu de fer al quadern i després comprovar)

 

REPÀS GENERAL DE POTÈNCIES I NOTACIÓ CIENTÍFICA:

http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/2-eso-capitulo-4.html

 

     

 1. EXPRESSAR EN NOTACIÓ CIENTÍFICA

http://www.genmagic.net/mates2/nc1c.swf

http://www.aaamatematicas.com/g8_71fx1.htm

http://www.educaplus.org/play-179-Notaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica.html

2. OPERACIONS AMB NOTACIÓ CIENTÍFICA

http://www.aularagon.org/files/espa/espad/MateTecno/bloque3/Unidad01/pagina_11.html

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Potencias_mac/potencias4.htm

http://www.aaamatematicas.com/mul71nx2.htm

 

 

_____________________________________________________________________________________________

OPERACIONS AMB DECIMALS:         

 

 

JOC1:REPÀS GENERAL DELS NOMBRES  DECIMALShttp://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menu.html

JOC2: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena3/2quincena3_contenidos_2a.htm

 

TRUNCAMENT/ARRODONIMENT:                                                

JOC3: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena3/2quincena3_contenidos_1b.htm

JOC4:http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_ud6_redondear_decimales/frame_prim.swf

JOC5: PRACTICA EN 3MINhttp://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/04/Redondea3minutos.swf

 

AUTOAVALUACIÓ:http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esomatematicas/2quincena3/2quincena3_autoeval_1a.htm

EXERCICIS PER FER AL QUADERN AMB SOLUCIONARI:http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/tabla-redondear-decimales.php?R=&mixed=3&col=1&row=16&decimals=&font=Default&FontSize=12pt&pad=12&ptitle=&Submit=Submit

 

FRACCIONS

Criteris de divisibilitat–> http://www.amolasmates.es/anaya/anaya1ESO/datos/03/06.htm

Mínim Comú múltiple (mcm) i Màxim Comú divisor Mcd

 

 

 

 

MCD –>http://www.amolasmates.es/tanque/mcd_p.html

mcm–>http://www.amolasmates.es/tanque/mcm_p.html

 

PROBLEMES AMB mcm i Mcd http://www.amolasmates.es/EDUCAREX/PRIMERO/divisibilidad/index.html

 

JOCS DE CONTINGUTS GENERALS:Resultado de imagen de fracciones comic  

 1. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_azahar/MATEMATICAS1/fracciones/menu.html

2. web matemàtico.es –> http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/3-eso-capitulo-1.html

 

AUTOEVALUACIÓ FRACCIONS:

http://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2010/10/ESO-1-T08-Autoev-operac-con-fracc.pdf

TEMA 1: NÚMEROS “z” Y FRACCIONES

NÚMEROS ENTEROS

 

 

 

 

 

 1. JUEGOS ON-LINE OPERACIONES SIMPLES

  1. SUMAS Y RESTAS:

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/01/Opera_3M_Enteros1.swf

http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/operfle1c.swf

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/01/OperaEnteros_1.swf

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/a
naya1/datos/04/03.htm

2. MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/01/OperaEnteros_2.swf

Autoevaluación:

https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-3-numeros-enteros/

 1. JUEGOS ON-LINE OPERACIONS COMBINADAS   

https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-3-matematicas/0-3-operaciones-no-naturales/8-operaciones-combinadas/

http://www.vitutor.com/di/e/a_10_e.html

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑