Buscar

instecnogadget

Categoría

Sin categoría

PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA

VÍDEOS D’EXEMPLIFICACIÓ:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=Jptn_Ib1048
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jBYSRncfOss
 3. https://www.youtube.com/watch?v=qtPbU35CgE4

LLIBRE DIGITAL:

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1166

EXERCICIS I AUTOAVALUACIÓ:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena9/index_4quincena9.htm

ANIMACIONS I SIMULADORS:

 1. http://www.angelfire.com/ia3/jrtdogbone/pneumatic.htm
 2. http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/neuma.ehidra/simulador/simulador.html

RECURSOS VARIS:

http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?option=com_content&view=section&id=12&layout=blog&Itemid=72

 

ESTADÍSTICA!!!!

VIDEO 1: Què és l’estadística? Per què serveix?

VIDEO 2: com plasmam les dades? TAULA DE FREQÜÈNCIES

JOCS NIVELL BÀSIC:   https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-3-matematicas/15-estadistica-y-probabilidad/

PROJECTE “FUNNY SCULTURE”

 A INVENTAR S’HA DIT!!!!!!

MEMORIA DEL PROJECTE:

INFORME projecte FUNNY STRUCTURE

 

GEOMETRIA 2D i 3D

JOCS TEOREMA DE PITÀGORES:

http://media.educ.ar/skoool/maths/transcriptos/pythagoras_usage/index.html

http://www.vitutor.com/geo/eso/as_5e.html

http://educarymotivar.blogspot.com.es/2014/02/teorema-de-pitagoras-ejercicio.html

http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/pitagoras.swf

VOLUMEN POLIEDROS REGULARES I PRISMAS:

https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-14-cuerpos-geometricos-volumen/

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud15_ResuelveProblemas/frame_prim.swf

TEOREMA DE EULER

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-377

_____________________________________________________________________________________________

JOCS POLIEDRES I PRISMES:

https://luisamariaarias.wordpress.com/matematicas/tema-14-cuerpos-geometricos-volumen/

 

 

RECURSOS DIDÀCTICS:

VIDEOTUTORIAL PERÍMETRES I ÀREES DE FIGURES PLANES

LLIBRE DIGITAL

 

 

JOCS I EX ONLINE:

 1. http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/?cap=8&na=0
 2. http://miciberserna.blogspot.com.es/2013/04/matematicas612-areas-y-perimetros.html
 3. https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-3-matematicas/13-figuras-planas/3-perimetros/
 4. https://luisamariaarias.wordpress.com/2012/12/01/juega-con-los-perimetros-y-las-areas-de-los-poligonos/

COAVALUACIÓ PROJECTE “FAST FOOD VS. HEALTHY FOOD”

image

image

RÚBRICA D’AVALUACIÓ:

Presentación1

RÚBRICA AVALUACIÓ PROJECTE INFORGRAFIA 1r (PDF)

 

GRUP 1

image1

GRUP 2:

FullSizeRender

GRUP 3:

image1

GRUP 4:

IMG_1556

GRUP 5:

unnamed

 

GRUP 6:

image

SÓC ENGINYER D’ESTRUCTURES

 

 1. Torre-EiffelReconèixer els deferents tipus d’ estructures.
 2. Identificar els esforços que han de suportar els elements d’una estructura.
 3. Reconèixer els diversos tipus d’estructures de l’entorn pròxim.
 4. Comprendre la utilitat de la triangulació.
 5. Analitzar les condicions d’estabilitat i reforç.
 6. Familiaritzar-se amb el vocabulari tècnic i utilitzar-lo d’una manera habitual.
 7. Aplicar tot el que s’ha estudiat a estructures reals simples.
 8. Comprendre la influència de l’evolució en el disseny i la construcció d’estructures en la nostra forma de vida.
 TEORIA / ACTIVITATS                                          LLIBRE DIGITAL

____________________________________________________________________________________________

JOCS QUÈ T’AJUDARAN A ENTENDRE EL FUNCIONAMENT DE LES ESTRUCTUImagen-animada-Juego-de-la-soga-03RES

JOCS D’ASSOCIACIÓ

PASSATEMPS

REPÀS GENERAL

_____________________________________________________________________________________________

AUTOAVALUACIÓ   

____________________________________________________________________________________________

RACÓ DE CURIOSITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATS !!!!!!

Tipus d’arcs

Edificis més alts del món

 

 

 

 

 

ALTRES RECURSOS

TEMA 8: FUNCIONS I GRÀFICS

SOLUCIONARI EX AUTOAVALUACIÓ DE CLASSE    20160418_124948

 

____________________________________________________________________________________________

TUTORIAL 1 INTRODUCCIÓN

TUTORIAL 2 TABLA DE VALORES

EXPLICACIÓN INTERACTIVA

____________________________________________________________________________________________

JUEGOS FUNCIONES LINEALES:

 1. https://matematicas-eso.wikispaces.com/Funciones.+Juegos+y+aplicaciones+interactivas
 2. http://matematico.es/competicion/mapa/capitulo/?cap=9&na=0

___________________________________________________________________________________________

LIBRO DIGITAL 1 INTRODUCCIÓN FUNCIONES           LIBRO DIGITAL 3

LIBRO DIGITAL 2 FUNCIONES LINEALES                   

___________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN (EJ ONLINE)

PROPORCIONALIDAD

 

JOCS PER TREBALLAR ELS CONTINGUTS:

 1. Proporcionalitat directa i inversa simple (nivell bàsic)
 2. Taules de proporcionalitat
 3. Ex online regles de tres simples
 4. Altres jocs i ex de proporcionalitat i regles de tres (nivell intemedi)

 

REGLA DE 3 COMPUESTA:                                          

Tutorial                           Exercicis amb resolució

Exercicis (nivell fàcil)

Exercicis (nivell intermedi)

 

 

 

COAVALUACIÓ PROJECTE “AMBIENTACIÓ DEL PATI DE INFANTIL”

COAVALUACIÓ DEL PROJECTE D’AMBIENTACIÓ DEL PATI DE INFANTIL

RÚBRICA D’AVALUACIÓ

RUBRICA AVAL PROJECTE

COAVALUACIÓ PROJECTE (PDF)

 

r

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

Subir ↑