MANUAL D’UN ENGINYER EN EDIFICACIONS:

1) Comprendre la necessitat de les vivendes autosuficients. video (bioclimatiques) vs cases del futur

2) Conèixer els elements de les diferents instal·lacions i la seva distribució.

ELECTRICITAT (CGP)

INFOGRAFIA TOMA TERRA

INFOGRAFIA ID

3) Respectar les normes de seguretat de les diferents instal·lacions.

4) Valorar l’estalvi energètic i d’aigua.

5) Dissenyar plànols d’habitatges i utilitzar adequadament la simbologia de les intal·lacions d’un edifici.

6) Entendre factures del consum de l’habitatge

piccollage

LLIBRE DIGITAL 2 (només de suport)

 

floorplanner-1  TAULA DECRET HABITABILITAT (CONDICIONS SUPERFICIALS QUE HA DE COMPLIR UNA VIVENDA, SEGONS  Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad.)  im0000456184

Anuncios